20.11.2006 – 22.11.2006 proběhlo setkání škol technických oborů na SOŠ technické ve Štětí v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání”...

Datum: 20.11.2006 – 22.11.2006
Místo: SOŠ technická Štětí, Pivovarská 594, 411 08 Štětí
Partner ČR: SOŠ technická Štětí, Pivovarská 594, 411 08 Štětí
Partner SRN: F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH, Am Lehrlingsheim 9, 019 04 Neukirch


Výčet činností a jejich časový rozvrh:
Organizační příprava:
ubytování německých účastníků pracovního setkání bylo zajištěno v na ubytovně hotelu Oaza ve Štětí cca 500 m od prostorů praktického vyučování SOŠt Štětí;

v rámci uvedeného ubytování bylo poskytnuto rovněž celodenní stravování v tomto zařízení;

pitní režim zabezpečil český partner.

Odborná příprava:

zadání úkolu bylo provedeno na základě vyhodnocení situace při údržbě partnerské školy v ČR;

z hlediska časového a možností žáků bylo rozhodnuto o výrobě atypických vstupních dveří do prostorů školy;

na základě předběžných jednání byly připraveny výplně rámu dvěří již před zahájením setkání (toto opatření bylo prijato z hlediska využití strojního zařízení SOŠt;

Popis samotné realizace:

základní zpracování materiálu na rám dveří (záruben). Které se týkalo srovnání a protažení materiálů na tloušťkovací frézce, zkrácení materiálu a vyfrézování polodrážek;

samotné sestavení rámu čepovaním a jeho pevné spojení;

další částí pracovali skupiny samostatně při výrobě jednotlivých křídel dveří;

srovnání materiálu na srovnávací frézce, protažení na tloušťkovací frézce, dlabání a čepování, pevné spojení rámu jednotlivých křídel, přebroušení plochy křídel, osazení výplní a zalištování, vrtání na zámek a závěsy, zakování do rámu

Počet účastníků a jejich věková struktura:

SOŠt: učitel odborného výcviku a 9 žáků stávajícího třetího ročníků oboru truhlař (18 let)

F+U: učitel odborného výcviku a 9 žáků nejvyššího ročník oboru truhlař (18 – 19 let)

Lokalizace, použité prostředky:

setkaní proběhlo v prostoru odborného výcviku oboru truhlář v budově praktického vyučování SOŠt Štětí;

ze strojního zařízení byly využity následující stroje:

srovnávací frézka;
tloušťkovací frézka;
okružní pila;
horizontální vrtáčka,
spodní frézka;
pásová bruska;
pokosová pila.

Výsledky:
došlo k porovnání nejen schopností jednotlivců jejich osobního přístupu k tvořivé práci, ale současně i práci v kolektivu s možnou jazykovou barierou;

učitelé současně vyhodnotili obsahy a metody vzděláváni na partnerských školách, jejich přístup k odbornému vzdělávání na obou stranách hranice s důrazem na odbornou přípravu žáků oboru truhlář; byl porovnán přístup a kvalita práce jednotlivých žáku.


Naplnění stanovených cílu projektu:

Specifickým cílem bylo umožnit porovnání různých metod a postupů v odborném vzdělávání a získané poznatky pak použít pak ve výuce.


Způsob propagace EU jako zdroje financování:

V rámci projektu vznikla webová stránka, kde jsou prezentovány aktivity školy a jejich výsledky. Zdokumentování setkání je umístěno na webové stránce SOŠt bude prezentováno na regionální výstavě "Vzdělávání 2006" v Litoměřicích.


Přílohy:

nákres vstupních dvoukřídlových dveří včetně rámu
fotogalerie
Nákres vstupních dvoukřídlových dveří včetně rámu
Fotogalerie z vlastní práce žáků

Aktuality:
  ikona_info
  26.3. 2015 - Aktuality Programu podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  14.4. 2011 - Nový projekt PRO-LEARN více zde
  ikona_info
  22.1. 2015 - Nový projekt Program podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  27.5. 2010 - Projekt Q-Transfer byl ukončen závěrečnou konferencí v Roudnici nad Labem více zde
  ikona_info
  8. 3. 2007 - Připravuje se setkání škol v oboru gastronomie v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání... více zde
  ikona_info
  2-3. 2. 2007 se uskutečnilo setkání představitelů o.s. Interagent a VSBI e.V. v Drážďanech při příležitosti konání vzdělávacího veletrhu KarriereStart 2007... více zde
  ikona_info
  20.11.2006 – 22.11.2006 proběhlo setkání škol technických oborů na SOŠ technické ve Štětí v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání”... více zde
Připomínky a dotazy směrujte na e-mail: khlavacova@podripskaskola.cz.