O SDRUŽENÍ

V roce 2000 navázala Soukromá podřipská SOŠ a SOU, o.p.s., v Roudnici nad Labem kontakt se Sdružením saských vzdělávacích institucí (VSBI) se sídlem v Drážďanech. Představitelé obou institucí vykonali několik vzájemných návštěv, seznámili se se svými vzdělávacími programy a projednali možnosti další spolupráce. Výsledkem jednání bylo vytvoření agentury pro přípravu společných projektů. Občanské sdružení INTERAGENT vzniklo z iniciativy pracovníků SPSOŠ a SOU, o.p.s. v červenci roku 2001. Saský partner ke společnému projektu přistoupil v březnu 2002. Podpis společné smlouvy se uskutečnil na Úřadu práce v Litoměřicích za účasti ředitele ÚP pana Ivana Vilíma. Za VSBI smlouvu podepsal pan Manfred Laske, za o. s. INTERAGENT Mgr. Richard Červený. Spojení smluvních partnerů s úřadem práce není náhodné, protože obě vzdělávací instituce se podílejí na organizaci různých forem vzdělávání dospělých, na rekvalifikacích a kurzech pro uchazeče o zaměstnání.

Obsah spolupráce vymezený smlouvou zahrnuje výměnu informací o vzdělávací politice obou zemí a o aktivitách sdružení, podporuje rozvoj společných projektů v rámci EU, předpokládá spolupráci při vzdělávání odborníků (školitelů) a rozvíjení kontaktů s dalšími partnery v oblasti vzdělávání i v podnikatelské sféře. Orientace na další partnery v rámci regionu naznačuje, že se nejedná pouze o omezený dvoustranný projekt, ale že vzniká síť kontaktů, do níž mohou vstoupit i další instituce, které budou mít zájem o přeshraniční spolupráci. Využití zahraničních zkušeností, případně i fondů tak může dát nový rozměr aktivitám zaměřeným na rozvoj lidských zdrojů.

Aktuality:
  ikona_info
  26.3. 2015 - Aktuality Programu podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  14.4. 2011 - Nový projekt PRO-LEARN více zde
  ikona_info
  22.1. 2015 - Nový projekt Program podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  27.5. 2010 - Projekt Q-Transfer byl ukončen závěrečnou konferencí v Roudnici nad Labem více zde
  ikona_info
  8. 3. 2007 - Připravuje se setkání škol v oboru gastronomie v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání... více zde
  ikona_info
  2-3. 2. 2007 se uskutečnilo setkání představitelů o.s. Interagent a VSBI e.V. v Drážďanech při příležitosti konání vzdělávacího veletrhu KarriereStart 2007... více zde
  ikona_info
  20.11.2006 – 22.11.2006 proběhlo setkání škol technických oborů na SOŠ technické ve Štětí v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání”... více zde
Připomínky a dotazy směrujte na e-mail: khlavacova@podripskaskola.cz.