„Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání“

Projekt „Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání“ byl podpořen z Iniciativy Společenství Interreg III a vznikl na základě dlouholeté spolupráce občanského sdružení Interagent a Svazu saských vzdělávacích institucí VSBI.

Projekt si klade za cíl povzbuzení spolupráce škol z Euroregionu Labe na obou stranách hranice v oblasti odborného výcviku.

V rámci první oblasti budou poskytovány kontaktní údaje potencionálních partnerských škol, zprostředkovány schůzky potencionálních partnerů, bude poskytováno poradenství v oblasti školství a vzdělávání. Specifickým cílem je podpořit navazování přeshraniční spolupráce a posilování již vzniklé spolupráce v oblasti odborného vzdělávání.

Dalším bodem projektu je zorganizování a zabezpečení 4 dvou- až třídenních setkání stejně zaměřených škol z obou stran hranice. Setkání se budou účastnit jak učitelé, tak žáci a společně pak s kolegy ze sousední země budou pracovat na úkolu z jejich oboru (žáci oboru kuchař budou společně vařit apod.). Jednotlivá setkání budou zdokumentována jak písemně, tak fotograficky a tato dokumentace bude prezentována na webové stránce projektu. Specifickým cílem této části je umožnit porovnání různých metod a postupů v odborném vzdělávání a získané poznatky pak použít pak ve výuce.

V rámci projektu vznikne nová webová stránka, která bude obsahovat informace o jednotlivých aktivitách projektu a o jeho výsledcích. Specifickým cílem je jednak prezentace výsledků a jednak podnícení další spolupráce dalších škol.

Vzhledem k tomu, že se do činností projektu zapojí učitelé a žáci jak z českých, tak z saských škol, je dalším cílem projektu přispět k zlepšení mezinárodního porozumění a odbourání možných předsudků.

Aktuality:
  ikona_info
  26.3. 2015 - Aktuality Programu podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  14.4. 2011 - Nový projekt PRO-LEARN více zde
  ikona_info
  22.1. 2015 - Nový projekt Program podpory zaměstnanosti v ÚK více zde
  ikona_info
  27.5. 2010 - Projekt Q-Transfer byl ukončen závěrečnou konferencí v Roudnici nad Labem více zde
  ikona_info
  8. 3. 2007 - Připravuje se setkání škol v oboru gastronomie v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání... více zde
  ikona_info
  2-3. 2. 2007 se uskutečnilo setkání představitelů o.s. Interagent a VSBI e.V. v Drážďanech při příležitosti konání vzdělávacího veletrhu KarriereStart 2007... více zde
  ikona_info
  20.11.2006 – 22.11.2006 proběhlo setkání škol technických oborů na SOŠ technické ve Štětí v rámci projektu ”Kontaktní místo pro česko-saskou spolupráci v odborném vzdělávání”... více zde
Připomínky a dotazy směrujte na e-mail: khlavacova@podripskaskola.cz.